Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER MLADIH, INTERESNE DEJAVNOSTI OTROK IN MLADINE
Sedež ali naslov: Glavni trg 20
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1422804000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O UPORABNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki in uporabnice storitev Centra mladih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje osnovne dejavnosti, statistične obdelave, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, za zadostitev zakonskim potrebam, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, e-poštni naslov, status, podatki o končani izobrazbi; vpisan izobraževalni program, trajanje izobraževanja, začetek in konec izobraževanja, obdobje izobraževanja, oblika izobraževanja, št. ur izobraževanja, uspešnost, prejeto gradivo, znesek in vrsta plačila, datum plačila.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se fizično nahaja v prostorih Centra mladih. Prostori se izven delovnega časa (tudi v času, ko v njih ni zaposlenih) varujejo tehnično z zaklepanjem, zaklepajo pa se z varnostnim ključem. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s pooblastili. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko je: - pri fizičnem dostopu varovana z elektronskimi gesli za dostop, primarno za dostop do računalnika, sekundarno za dostop do programskega orodja ter baze, - pri elektronskem dostopu pa elektronsko z licenčnimi požarnimi zidovi ter sodobnimi identifikacijskimi elementi prepoznave. Fizično se elektronski podatki nahajajo na ločeni lokaciji, z varovanjem navedenim v prvem odstavku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2005 izdal v skladu s pooblastili direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam