Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marija Kokol s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MESARIJA IN SAMOPOSTREŽNA TRGOVINA, MARIJA KOKOL S.P.
Sedež ali naslov: Dolane 9
Poštna številka: 2282
Kraj: Cirkulane
Matična številka: 5290151000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o najemnikih poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime najemodajalca, naslov bivališča, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o najemodajalcih poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime najemodajalca, naslov bivališča, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90; Ur. l. R
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o štipendiranju, statistična raziskovanja, potrdilo za dohodnino
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, občina bivališča, banka, osebni bančni račun, datum sklenitve pogodbe o štipendiranju, naziv šole, vrsta izobraževalnega programa, smer šolanja, letnik šolanja, zadnja dokončana šola, podatki o opravljenih izpitih, kopije spričeval, višina štipendije in nadomestila za prevoz, potrdilo o vpisu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Zavod za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vloga za štipendijo, potrdilo o šolanju in uspehu), računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v osebnih računalnikih, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje storitev, pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov podjetja, davčna številka, drugi podatki, če to želi naročnik, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov, EMŠO, navedba plačnika (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Podatki o uporabnikih službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 98/04), Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 83/04), Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04), Pravilnik o notranji kontroli (Ur. l. RS, št. 137/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki uporabljajo službena vozila za službene ali zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potni nalog, obračunavanje bonitet pri tistih, ki uporabljajo službena vozila tudi v zasebne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (sklep o dodelitvi, pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam