Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RAZVOJNI CENTER RIBNICA D.O.O., DRUŽBA ZA RAZVOJ IN SVETOVANJE
Sedež ali naslov: Trg zbora odposlancev 72
Poštna številka: 1330
Kraj: Kočevje
Matična številka: 1527649000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vključenih v Program vavčerskega svetovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci programa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vključitev v program, svetovanje in usposabljanje v programu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za podjetja: firma, skrajšana firma, matična številka, davčna številka, šifra glavne dejavnosti podjetja, osnovni kapital, transakcijski račun, naslov, sedeža, telefonska številka,številka mobilnega telefona, številka faxa, e-pošta, domača stran; za fizične osebe: ime in priimek, naslov, rojstni datum, spol, EMŠO, davčna številka, izobrazba, status, telefonska številka,številka mobilnega telefona, številka faxa, e-pošta, domača stran;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom, podatki v papirnati obliki so v zaklenjeni železni omari v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vključenih v Garancijsko shemo za Dolenjsko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki kreditnih sredstev in garancij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prejem sredstev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv s.p. ali gospodarske družbe, sedež, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa, št. telefona, št. mobilnega telefona, naslov e-pošte, glavna dejavnost, znesek prejetih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov,.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom, podatki v papirnati obliki so v zaklenjeni železni omari v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uporabnikov storitev eVEM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitve vstopne točke VEM-vpisi/izbrisi/spremembe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje storitev vsopne točke VEM
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, pošta, poštna številka, davčna številka, EMŠO, telefonska številka, e-pošta, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom, podatki v papirnati obliki so v zaklenjeni železni omari v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca uporabnikov MSP-ja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki MSP-ja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje informacij, razpisov…
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, naslov, telefonska številka, e-naslov, glavna dejavnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom, podatki v papirnati obliki so v zaklenjeni železni omari v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca avtorskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene pri upravljalcu osebnih podatkov in zanj opravljajo posle po avtorski pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklepanje avtorskih in pogodb ter za izplačila po teh pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, pošta, poštna številka, številka tranakcijskega računa in banka pri kateri je odprt
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom, podatki v papirnati obliki so v zaklenjeni železni omari v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca udeležencev seminarjev in delavnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in podjetja, ki se udeležujejo seminarjev in delavnic, ki jih organizira RC Kočevje Ribnica d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje udeležencev, dokazilo o udeležbi, nadaljnje svetovanje in informiranje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, ime in primek, naslov, pošta, poštna številka, telefonska številka, naslov e-pošte
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten z geslom, podatki v papirnati obliki so v zaklenjeni železni omari v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam