Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: F.I.T. TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., 1230 DOMŽALE, GREGORČIČEVA 16
Sedež ali naslov: GREGORČIČEVA ULICA 016
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 5402735000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kontaktnih osebah dobavitelja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo dobaviteljev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, informiranje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje povpraševanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dobavitelj, osebno ime kontaktne osebe, telefon.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom, ter na različnih nosilcih (DAT, CD, DVD...), ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, naslov telefon št. osebnega dokumenta država vsebina in vrednost nakupa davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS Vsi zaposleni. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, so katerega se dostopa z geslom, ter na različnih nosilcih (DAT, CD, DVD...), ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o avtorskih in podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo po pogodbi o avtorskem delu in podjemni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje avtorskih pogodb in podjemnih pogodb, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova le-teh.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov, občina, upravna enota, davčna številka, davčni urad, EMŠO, celotna številka TRR, banka, soavtorji (da/ne), št. odločbe MK o vpisu v razvid samost. ustvarjalcev s področja kulture/ št. odločbe MZT o vpisu v register zasebnih raziskovalcev / št. odločbe OZS o izdaji dovoljenja za domačo ali umetno obrt podatek o davčnem zavezancu (ne/da in davčna št.), status (zaposlen oz. samozaposlen/ brezposelna oseba prijavljena pri zavodu RS za zaposlovanje/drugo), predmet pogodbe, opis in obseg dela ter druge obveznosti strank pogodbe, čas izvajanja dela, namen uporabe oz. način izkoriščanja dela, čas in način izročitve dela, znesek in oblika plačila, posebni dogovori, vrsta prenesenih materialnih avtorskih pravic čas za katerega je sklenjena pogodba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Avtorska Agencija Slovenije, Slovenska cesta 45, 1000 Ljubljana, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, so katerega se dostopa z geslom, ter na različnih nosilcih (DAT, CD, DVD...), ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o dijakih in študentih, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje oz. opravljanje dela študentov in dijakov in uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz te pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rosjtva, EMŠO, spol, davčna št., izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, št. TRR, organizacijska enota, vrsta dela, nadrejeni, kraj dela, urna postavka, potrdilo o šolanju, šola, izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, dokazilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega dela, kopija prve strani indexa drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanje dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, so katerega se dostopa z geslom, ter na različnih nosilcih (DAT, CD, DVD...), ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam