Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DR. KOKALJ - LIMBEK BREDA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERNISTIČNA ORDINACIJA DOMŽALE
Sedež ali naslov: VODNIKOVA 3A
Poštna številka: DOMŽALE
Kraj: 1230
Matična številka: 2303945000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstvene kartoteke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki, pregledani v internistični ordinaciji Domžale
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje zdravstvene kartoetek, zdravniških izvidov, mnenj, izvidov preiskav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, zdravstveni karton, izvidi bolnika
 • Uporabniki zbirke: bolniki, ki pridejo na pregled, preventivni pregledi zdravih zavarovancev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kartoteke z osebnimi podatki so shranjene po seznamu v kartotečni omari, zavarovani s ključem,hiša ima poleg varnostnih ključavnic stalno varovanje (Sintal d.d. Ljubljana)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih nimam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam