Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRUŽENJE SAZAS
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 34
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5751926000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenih v organizaciji Združenja SAZAS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zapsolitvi, za potrebe kadrovske službe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, - podatki o sklenjeni pogodbi o zapsolitvi: datum sklenjene pogodbe, vrsta sklenjene pogodbe
 • Uporabniki zbirke: ZAvod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišče, policija...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v ognjevarni omari. Dostop do ključa ima določeno število zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v elektrosnki obliki in sicer ima dostop do te zbirke le zaposleni v kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam