Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Škerjanc Lovro
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Roženberk 7, 8232 Šentrupert
Naziv ali firma: Škerjanc Lovro
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov zavarovalcev in zavarovancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci in zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje osebnih podatkov, ki so potrebni za pripavo in sklepanje zavarovalnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki o zavarovalcih: deset let po preehanju zavarovalne pogode, v primeru nstanka škodnega dogodka pa dee let po koncu obdelave škodnega dogodka, podatki o zavarovancih: deset let po po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: štvilka zavarovalne ponube, številka zavarovalne police, priimek,, ime, davčna številka, rojstni datum, spol, stan, poštna številka, kraj, ulica in hišna številka prebivališča, telefonsk številka, poklic, vrsta zaposlitve, delodajalec, datum nastopa zaposlitve, razlog sklenitve zavarovanja (za potrebe preprečevanja pranja denarja), vrsta, izdajatelj in ševilka osebnega dokumenta, tarifa, nevarnostni razred, zneski zavarovalne vsote za posamezne zavarovalne rizike, dan, mesec in leto zavarovanja, zavarovalna doba,višina skupne letne premije, odstotek popusta za premijo, znesek letne prmije s popustom, davek na letno premijo s popustom, , znesek letne premije z davkom, , število brokov, število obokov, znesek obroka, ime, priimek in datum rojstva pravičenca v primeru smrti, ime, priimek in datum rojstva upravičenca za dajatve iz nezgodnega programa, ime, priimek in datum rojstva pravičenca v primeru smrti prejemnika nezgodne mesečne rente, morbitni osebni dogovori, številka pogode, ki jo nadomesti ponudba, izbrana vrsta plačevanja premije, življensk ali ezgodno zavarovanje pri drui zavarovalnici,šina zavarovalne vsoe in zavarovanost pod posebnmi pogoji, izpostavljenost posebni nevarostim pri športu, delu ali potovajih izven evrope ali je oseba popolnoma zdrava, elesna išin in teža dnevna količina zaužitih alkoholih pijač in števil pokajenih cigaret, blezni ušes, oči, očala, dioptrija, nesreče, zastrupitve, tana invalidnost, prejemanje nezgodne rente ali invalidnine, opravljen Hiv test, in rezultat testa redno jemanje zdravil ali mamil, odvisnost od zdravil ali mamil, podvrženost kliničnemu, bolnišničnemu ali drugemu zdravljenju oz. preiskavam (operacije, rentgenske preiskave, seanja, preiskave z izotopi), bolezni, težav, hibe , alrgije, ime in priimek zdravnika ter zdravstvena ustanova. kaj in datum sprejema pondbe, ime banke pri kateri je dprt transakcijski rčun, številka TR, fekvenca bremeitve TR (mesečno, letno četrtletno, polletno,raj in datum podpisa poolastila z direktno bremeniev TR. Dodani podatki za osebe, ki se potapljajo: vrsta potaljanja (profeionalno, amatersko, rekreatino), potapljanje v okviru redne zaposlitve, če da: naziv poklica, naziv in opis podjetja (delodajalca), lastništvo poapljaškega spričevala/licene, način otapljanja (srkling, z dihalno napravo, potapljaškim zvonom, drugo), člansvo v potapljaški organizaiji (klub), navedba kraja kjer se oseba največkrat potaplja (morje, pristaišče, ezero, vodni tuneli, reke, jame, ostalo), max globina potopa, ačin potopa (sam, s partnerjem, skupina), uporaba eksplozivnih sredstev, če da: obralžitev uporabe, načrtovnje spremembe načina in obsega potapljanja: če da obrazložitev, daum zadnjega pregleda za namen potapljaške licence, ime zdravnika, ki je opravil pregled za namen podaljšanja licence, ali e osba kdaj utrpel poškodbo ali bolezen kot posledico potapljanja, če da: dolžina zdravljenja, način in morebitne posledice) kraj in datum popisa vaprašalnika za osebe, i se potaplajo Dodatni podatki za osebe zaposlene v vojski:čin, rod vojske, v aterem je zaposlena, navedba narave dela, ali re za izpostavljenost dodatnim nevarnostim (letenje, adalstvo, potapljanje, razstavljanje bomb, članstvo v specialnih enotah), če da: kj in kako pogosto, kraj in datum podpisa vaprašalnka za osebe zaposlene v vojski.
 • Uporabniki zbirke: Harvest d.o.o., Dunajska 188, 1000 Ljubljana; Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne poveujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam