Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CAPITA D.D. LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5893895000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca delničarjev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo in ki izvirajo iz lastništva delnic
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, število delnic (podatke pridobimo iz centralnega registra vrednostnih papirjev)
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom, namenjeni so samo pooblaščenim delavcem družbe za vpoglede v knjigo delničarjev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi v računalniški obliki in je dostopna le pooblaščenim osebam z geslom. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, število delovnih ur tedensko, status zaposlitve (določen oz. nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ter partnerji oz. osebe, ki s podjetjem poslovno sodelujejo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb o poslovnem sodelovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovni čas - ur tedensko, število dni letnega dopusta, podatki o plači, letna poročila o polačah, številke transakcijskih računov, administrativne prepovedi, bonitete
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, hrani se v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja, kupci nepremičnin, stranke podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: namen je izvajanje in zagotavljanje pravic in dolžnosti iz pogodb za točno določen pravni posel
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Družba sama
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari, zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniški obliki in je dostopna le z geslom pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam