Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA - IMPEX D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: ULICA MAJORJA LAVRIČA 12
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5524628000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJA VARNEGA DELA TER VARSTVA PRED POŽAROM, OBDELAVA VELJAVNOSTI POTRDIL O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU TER OMOGOČANJE NOVIH USPOSABLJANJ DELAVCEM
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO ZA DOBO TRAJANJA DELOVNEG RAZMERJA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA TER NAVEDBA DELOVNEGA MEST A ZAPOSLENEGA
 • Uporabniki zbirke: KOMPLAST D.O.O., PODSMREKA 3 , 1356 DOBROVA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV , SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZBIRKA SE VODI ROČNO IN SE HRANI NA SEDEŽU PODJETJA DOSTOP DO ZBIRKE JE VAROVAN . PODROBNEJŠI POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJENJE POGODB O ZAPOSLITVI, UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA , NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO, UREJANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZAPOSLENEGA IN PO NJEM ZAVAROVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, STALNO - ZAČASNO PRIBIVALIŠČE KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA, DATUM VSTOPA V DELOVNO RAZMERJE IN TRAJANJE RAZMERJA IN TRAJANJE DELOVNEGA RAZMERJA , STOPNJA IZOBRAZBE, DELOVNO MESTO ZAPOSLENEGA , DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROAVANJE SLOVENIJE, TIMIJA-FIN D.O.O., SLOVENSKA 5, 1000 LJUBLJANA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE NAHAJA V NA SEDEŽU PODJETJA. zBIRKA SE VODI RAČUNALNIŠKP, DOSTOP DO ZBIRKE JE VAROVAN , SAJ LAHKO PROGRAM ODPRE LE POOBLAŠČENA OSEBA Z GESLOM......PODROBNEJŠI POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PA SO DOLOČENI S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZPLAČANIH PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UVELJAVLJANJE PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO , OKVIRNO PLANIRANJE MESEČNIH ODHODKOV DRUŽBE ZA PLAČE ZAPOSLENIH
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA , PODATEK V KATERI POSLOVNI ENOTI JE DELAVEC ZAPOSLEN, EMŠO, PODATEK O DOLŽINI DELOVNE DOBE, ŠTEVILKA TRR, D.Š., PODATEK O VIŠINI IZPLAČANE PLAČE, KOPIJE PLAČILNIH LIST
 • Uporabniki zbirke: TIMIJA - FIN D.O.O., SLOVENSKA 5, 1000 LJUBLAJNA , DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE NAHAJA V NA SEDEŽU PODJETJA. ZBIRKA SE VODI RAČUNALNIŠKP, DOSTOP DO ZBIRKE JE VAROVAN , SAJ LAHKO PROGRAM ODPRE LE POOBLAŠČENA OSEBA Z GESLOM......PODROBNEJŠI POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PA SO DOLOČENI S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ŠTUDENTOV, KI DELAJO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTI KI DELAJO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA V POSLOVNIH ENOTAH DRUŽBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OPRAVLJANJE IZPLAČIL ŠTUDENTOM PREKO ŠTUDENTSKIH NAPOTNIC
 • Rok hrambe (neobvezno): DO KONČANEGA DELA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA , ŠTUDENTSKA NAPOTNICA
 • Uporabniki zbirke: ŠTUDENTSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE NAHAJA V NA SEDEŽU PODJETJA. zBIRKA SE VODI ROČNO, DOSTOP DO ZBIRKE JE VAROVAN , ......PODROBNEJŠI POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PA SO DOLOČENI S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam