Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Slavko Bosančić
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, SLAVKO BOSANČIĆ S.P.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 45 b
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 1069721000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetnika, dobavitelji podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev naročil, za izstavitev računov, za poravnavo obveznosti do dobaviteljev, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov sedeža podjetja, matična številka, ID za DDV ali davčna številka, številka transakcijskega računa, tel. številka, številka faksa, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: DURS, Slavko Bosančić s.p., pooblaščeni računovodski servis za potrebe vodenja poslovnih knjig.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetnika. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskim dostopnim geslom. Računalnik se po opravljenem delu izklopi. Zbirke osebnih podatkov se hranijo v registratorjih, ki se hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Računalnik se izven delovnega časa izklopi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o opravljanju del in nalog za delodajalca, zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora, za uveljavljanje pravic posameznikov iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, strokovna usposobljenost, izobrazba, trajanje delovne dobe, datum sklenitve delovnega razmerja, trajanje delovnega razmerja-nedoločen ali določen čas zaposlitve, ocena zdravstvenega stanja, število dni dopusta, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, Center za socialno delo, Republiški inšpektorat za delo in delodajalec Slavko Bosančić s.p., pooblaščeni računovodski servis in druge osebe, ki imajo za vpogled v zbirke osebnih podatkov in njihovo uporabo ustrezno zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetnika. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskim dostopnim geslom. Računalnik se po opravljenem delu izklopi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku Slavku Bosančiću.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih in izvrševanje drugih zakonitih obveznosti delodajalca do zaposlenih, ki izhajajo iz naslova sklenitve delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, število opravljenih delovnih ur, skupno število let delovne dobe, število let delovne dobe pri delodajalcu, delovno mesto, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZS, AJPES, Center za socialno delo, banke, pooblaščeni računovodski servis za potrebe obračuna plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetnika. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskim dostopnim geslom. Računalnik se po opravljenem delu izklopi. Zbirke osebnih podatkov se hranijo v registratorjih, ki se hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Računalnik se izven delovnega časa izklopi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam