Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEČEVO D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta Ljubljanske brigade 9/a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2236290000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih in drugih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene v podjetju in vse zunanje sodelavce, ki delo opravljajo na podlagi drugih pogodbenih razmerij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum, kraj rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovni čas (ur tedensko), oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o sedanji in pretekli delovni dobi, podatki vezani na delovno mesto (naziv delovnega mesta, opis delovnih nalog, plača, dopust, ostala plačila iz naslova delovnega razmerja), podatki o morebitnih vzdrževanih družinskih članih
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v prostorih upravljalca. Hranjeni so v zaklenjeni omari Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je pri pooblaščenem računovodskem servisu. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam