Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELO REVIJE D.D.
Sedež ali naslov: Dunajska 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5096057000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcih in honorarnih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in honorarni sodelavci v družbi DELO REVIJE d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o EMŠO, o davčna številka, o kraj, občina in država rojstva, o stalno in začasno prebivališče; o kraj dela, o poklic, o šolska izobrazba, o strokovna izobrazba, o strokovna usposobljenost, o delovne naloge, o delovni čas, o zavarovalna doba, o zaposlitev za določen ali nedoločen čas, o plača oz. honorar, o invalid ali upokojenec, o ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, o ukvarjanje z dopolnilnim delom, o datum sklenitve delovnega razmerja, o datum prenehanja delovnega razmerja, o razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo, o Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, o Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, o Davčna uprava Republike Slovenije, o na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in pooblaščene osebe iz kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki občasno delajo v družbi DELO REVIJE d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, na podlagi napotnice študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o EMŠO, o davčna številka, o stalno in začasno prebivališče; o kraj dela, o status študenta, o delovne naloge, o število ur, o vrednost opravljenega dela; o datum začetka in konca dela.
 • Uporabniki zbirke: o Študentski servis; o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo o Davčna uprava Republike Slovenije,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in pooblaščene osebe iz kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naročnikov revij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki edicij družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ….
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o naslov stalnega ali začasnega bivališča, o datum rojstva, o davčna številka, o telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo, o na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in zaposleni v marketingu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca nagrajencev v nagradnih igrah in razpisih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci v nagradnih igrah in razpisih družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ….
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o naslov stalnega ali začasnega bivališča, o datum rojstva, o davčna številka, o telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo o Davčna uprava Republike Slovenije, o na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in zaposleni v marketingu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam