Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ALOJZ VILČNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEMKOLOR ALOJZ VILČNIK S.P.
Sedež ali naslov: DOLNJE BREZOVO 035
Poštna številka: 8283
Kraj: SEVNICA
Matična številka: 5368985000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - seznanitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Kemkolor Alojz Vilčnik s.p., vse fizične osebe, ki prihajajo na območje podjetja (videonadzor nad vhodom na območje podjetja).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najdlje 1 leto od nastanka posnetka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev razen v primerih 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum posnetka, čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kemkolor Alojz Vilčnik s.p. na podlagi posebnega pravilnika. Drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor, se nahaja v poslovnih prostorih podjetja in je nameščen tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O OTROCIH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi otroci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev pravice do dodatnega dopusta, pridobitev pravice do očetovskega dopusta in porodniškega dopusta, prijava v zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu: ime in priimek delavca, enotna matična številka, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča. - Podatki o otrocih: ime in priimek otroka, enotna matična številka, rojstni datum in kraj rojstva, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kemkolor Alojz Vilčnik s.p. na podlagi posebne pogodbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov v zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine hranjene v zaprti omari, prostori ob odsotnosti zaklenjeni. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v zdravstveno zavarovanje, obračun davčne olajšave.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek delavca, enotna matična številka, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča. - Podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek osebe, enotna matična številka, rojstni datum in kraj rojstva, davčna številka, stalno oziroma začasno prebivališče osebe, potrdilo o izpolnjevanju pogojev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kemkolor Alojz Vilčnik s.p. na podlagi posebne pogodbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov v zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine hranjene v zaprti omari, prostori ob odsotnosti zaklenjeni. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O TEORETIČNEM IN PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU IZ VARNOSTI PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM TER ZA DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, na varstvo pred požarom in na delo z nevarnimi snovmi.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek delavca, datum rojstva, delovno mesto. - Podatki o usposabljanju: vrsta usposabljanja, termini usposabljanja, rezultati usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Kemkolor Alojz Vilčnik s.p. na podlagi posebne pogodbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov v zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine hranjene v zaprti omari, prostori ob odsotnosti zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam