Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽIPO ŽIVINOREJA POLJEDELJSTVO LENART,D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠETARTOVA 21
Poštna številka: 2230
Kraj: LENART
Matična številka: 5843839000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Delavci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidenc zaposlenih, osebni dohodki, vodenje evidenc opravljanja varstva pri delu, zdravniških pregeldov
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, izobrazba, družinski člani
 • Uporabniki zbirke: ŽIPO LENART d.o.o. - notranja uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: opis varovanje je zajet v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v ŽIPO živinoreja poljedeljstvo Lenart, d.o.o., Lenart
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam