Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVA OLIMPIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Obrtniška ulica 28
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 1491377000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, telefon, šolska izobrazba, delovno mesto, oblika delovnega razmerja, zavarovalna doba, invalidnost, dejavnost delodajalca, razlog prenehanja delovnega razmerja;
 • Uporabniki zbirke: Zbirko uporablja samo upravljalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki in zbirka se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kupci blaga in storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklepanje pogodb o prodaji vozil in izpis nalogov za servisno storitev ali popravilo vozila ter obveščanja o novostih in akcijah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, zaposlitev, datum rojstva, telefon in ostali podatki po prodajni pogodbi novih ali rabljenih vozil ali nalogu za servisno storitev ali popravilo vozila
 • Uporabniki zbirke: Zbirko uporablja samo upravljalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omejen in dostopen preko gesla. Upoštevajo se določila Zakona in Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Študenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, datum in kraj rojstva, telefon
 • Uporabniki zbirke: zbirko uporablja samo upravljalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki in zbirka se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam