Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MOJCA BAŠIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON GAJA, MOJCA BAŠIČ S.P.
Sedež ali naslov: PATRIZANSKA 17
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 1989502000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA, PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA, POGODBENO RAZMERJE.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO SO PRETEKA DELOVNEGA RAZMERJA OZ.ŠE PET LET PO PRENEHANJU.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32.ČLENA ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DEJAVNOST DELODAJALCA, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI,KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU,OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO SOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE;01.04.2007 IZDAL FRIZERKI SALON "GAJA" BAŠIČ MOJCA S.P.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5.ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV STRANK-POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: STRANKE IN PREJEMNIKI STORITEV V FRIZERSKEM SALONU "GAJA" BAŠIČ MOJCA S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OBVEŠČANJE STRANK O OPRAVLJANJU STORITEV.
 • Rok hrambe (neobvezno): SE NE HRANIJO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 3. IN 4. ODSTAVKA 19., 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, TELEFONSKA ŠTEVILKA ALI STEVILKA MOBILNEGA TELEFONA.
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU KO ZAPOSLENIH NI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KJNIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5.ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): DELOVNO RAZMERJE, OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA IN OBVEZNOSTI PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (URADNI LIST RS št.56/99) IN NA NJEGOVI PODLAGI SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: NAMEN-IZVAJANJE
 • Rok hrambe (neobvezno): DO IZTEKA DELOVNEGA RAZMERJA OZ.DO PRENEHANJA POGODBENEGA RAZMERJA OZ.ŠE 5 LET PO PRENEHANJU OZ. HRANIJO SE TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 3. IN 4. ODSTAVKA 19., 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DATUM ROJSTVA, SPOL, STALNO PREBIVALIŠČE, OPIS DEL, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, VARSTVO PRI DELU, DATUM IN VRSTA OPRAVLJENIH IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNEGA VARSTVA, OBRAZCI ER-8 (PRIJAVA NEZGODE PRI DELU), PODATKI O IZVEDENIH VARSTVENIH UKREPIH IN NORMATIVIH PRI TAKIH DELIH OZ.NALOGAH, PREIZKUSI IN PREGLEDI SREDSTEV IN OPREME ZA OSEBNO VARNOST, OPRAVLJANJE USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PREIZKUSI PRAKTIČNEGA ZNANJA PRI DELU, PREGLEDI DELAVCEV.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, TER POŽARNEGA VARSTVA, MINISTRSTVO ZA DRU ELO,DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, INŠPEKTORAT RS ZA DELO, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZARADI ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, OSEBA, KI IZVAJA IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNEGA VARSTVA IN DRUGI UPORABNIKI, V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV(URADNI LIST RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NOSILCI OSEBNIH PODATKOV SE HRANIJO NA SEDEŽU PODJETJA.POSTOPKE IN UKREPE ZA ZAVAROVANJE DOLOČA PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Z DNE; 01.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5 ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam