Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Aleksandra Janežič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA ALEKSANDRA JANEŽIČ
Sedež ali naslov: Tavčarjeva ulica 8
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1296655000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, nasprotne stranke, udeleženci v postopku oz. v pravnem prometu – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene opravljanja odvetniške dejavnosti in delo v interesu strank, preverjanje konfliktov interesov, izstavljanje računov za opravljene storitve, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, nastopanje v imenu strank v pravnem prometu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, elektronska pošta, številka transakcijskega računa, podatki o poteku sodnih, upravnih in drugih postopkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe (zaposleni, študenti) v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, stranke glede podatkov o nasprotnih strankah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni oz. elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Podatki v pisni obliki se vodijo odvetniških spisih, ki se hranijo v posebnih omarah v prostorih, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Nepooblaščene osebe do tega spisov brez prisotnosti pooblaščene osebe ne morejo dostopati. V elektronski obliki se podatki hranijo na strežniku v posebnih mapah, do katerih lahko dostopajo samo pooblaščene osebe z osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodbenih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni partnerji - fizične osebe, s katerimi pisarna sodeluje pri opravljanju odvetniške dejavnosti (npr. prevajalci, notarji, študenti...).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene opravljanja odvetniške dejavnosti ter za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do poslovnih partnerjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, davčna številka, telefonska številka, elektronska pošta, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe (zaposleni, študenti) v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Podatki se hranijo na strežniku v posebni mapi, do katere lahko dostopajo samo pooblaščene osebe z osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se prijavijo na razpise za prosta delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zaradi iskanja oseb ob novih zaposlitvah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, delovne izkušnje, posebna znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, vključene v iskanje kadrov ob novih zaposlitvah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni oz. elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Podatki v pisni obliki se vodijo v posebnem fasciklu, ki se hrani v posebni omari v prostorih, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Nepooblaščene osebe do tega fascikla brez prisotnosti pooblaščene osebe ne morejo dostopati. V elektronski obliki se podatki hranijo na strežniku v posebni mapi, do katere lahko dostopajo samo pooblaščene osebe z osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam