Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Odvetnica Anita Hiti
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA ANITA HITI
Sedež ali naslov: Kraška ulica 6
Poštna številka: 6210
Kraj: Sežana
Matična številka: 1945998000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): a)Zakon o odvetništvu (Ur.l. RS, št. 18/1993, št. 24/1996 in št. 24/2001) b)Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke odvetnice Anite Hiti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zastopanja strank pred sodišči, zavarovalnicami, za uveljavljanje pravic strank pred drugimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju zastopanja strank
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča ali začasnega naslova,datum rojstva, poklic, davčna št., tel. številka, št. mobilnega telefona, naziv firme
 • Uporabniki zbirke: a.Pravosodni organi b.Zavarovalnice c.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca strank ter ostala dokumentacija, vezana na evidenco, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.01.2007 izdala odvetnica Anita Hiti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam