Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HYB PROIZVODNJA HIBRIDNIH VEZIJ D.O.O.
Sedež ali naslov: Trubarjeva cesta 7
Poštna številka: 8310
Kraj: ŠENTJERNEJ
Matična številka: 5479126000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, kraj bivanja, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Hyb, Drugi uporabniki v skladu z ZVOP ( ZZZS, ZPIZ...)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi delavca v zaklenjeni ognevarni omari, pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet 08.05 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,EMŠO,DŠ,poklic, šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto, delovni čas,zavarovalna doba,dejavnost delodajalca Podatki o delovnem času,podatki o plačah,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Hyb d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v osebni mapi v zaklenjeni ognje varni omari v računovodstvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov v osebnem računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 8.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,EMŠO,DŠ,kraj rojstva,stalno prebivališčein naslov,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas,zavarovalna doba,dejavnost organizacije,podatki o poškodovanem delavcu,podatki o poškodbi pri delu,narava poškodbe,poškodovani del telesa,čas in kraj nezgode,vir nesreče, vzrok nesreče, uporaba osebnih varovalnih sredstev,ukrepi za varnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Hyb d.o.o. Drugi uporabniki v skladu z ZVOP1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca ali računovodstva družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 08.05.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 47. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela,ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO,spol,datum rojstva,stalno bivališče,poklic,šolska izobrazba,podlaga zavarovanja,datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Hyb d.o.o. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni računovodstva družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 8.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst.5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, poslovni partnerji, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek (slika) brez podatkov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Hyb d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Monitor v pisarni kadrovskega delavca, dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 08.05.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe,naziv podjetja iz katerega prihaja,ime in priimek gostitelja, čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Hyb d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognje varni omari v računovodstvu družbe. Postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 08.05.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam