Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RDO D.O.O.
Sedež ali naslov: Na trati 11
Poštna številka: 1210
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1245015000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kupci blaga in storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodb o prodaji rezervnih delov in opreme ter obveščanje o novostih in akcijah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, zaposlitev, datum rojstva, telefon in ostali podatki po prodajni pogodbi ali nalogu za servisno storitev
 • Uporabniki zbirke: RDO d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omejen in dostopen preko gesla. Upoštevajo se določila Zakona in pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Študenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, datum in kraj rojstva, telefon.
 • Uporabniki zbirke: RDO d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki oz. zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam