Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA DRUŠTEV BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO SLOVENIJE
Sedež ali naslov: POTRČEVA ULICA 016
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1208845000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o članih podpornega programa "Danes je moj dan" za bolnike.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1. Katalog članov upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisij 2. Katalog zunanjih sodelavcev 3. Bolniki, ki se zdravijo z zdravilom Bonviva in so se prostovoljno vključili v podporni program "Danes je moj dan".
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1. Opozarjanje na izbrani mesečni datum jemanja zdravila Bonviva, z namenom izboljšati adherenco in s tem klinični rezultat zdravljenja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1. Osebni podatki se hranijo do prekinitve sodelovanja. 2. Osebni podatki se hranijo do prekinitve sodelovanja. 3. Osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor poteka podporni program "Danes je moj dan".
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebno ime in priimek, naslov, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, št. osebnega računa in naziv banke 2. Osebno ime in priimek, naslov, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, št. osebnega računa in naziv banke 3. Osebno ime in priimek, naslov, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, izbrani mesečni datum jemanja zdravila Bonviva.
 • Uporabniki zbirke: 1. in 2. Predsednica, podpredsednici in blagajničarka Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije in od predsednice pooblaščena oseba. 3. Delavci agencije Studio 3S, ki skrbijo za izvajanje programa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 1. in 2. Osebni podatki se shranjujejo v elektronski obliki na sedežu Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Dostop do elektronskega zapisa je možen samo preko osebnega elektronskega gesla. Dostop do osebnih podatkov ima predsednica Zveze bolnikov zosteoporozo Slovenije, podpredsednici, blagajničarka in od predsednice pooblaščena oseba. Postopki so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.03.2007. 3. Osebni podatki se shranjujejo v elektronski obliki na sedežu Zveze bolnikov z osteoporozo Slovenije in na agenciji Studio 3S. Dostop do elektronskega zapisa je možen samo preko osebnega elektronskega gesla. Dostop do osebnih podatkov ima predsesnica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije in od nje pooblaščena oseba. Na agenciji Studio 3S pa pooblaščeni delavci, ki skrbijo za izvajanje podpornega programa. Postopki so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam