Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Darja Mislovič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIMA DARJA MISLOVIČ S.P.
Sedež ali naslov: Formin 21/c
Poštna številka: 2272
Kraj: Gorišnica
Matična številka: 5477192000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog podatkov o najemodajalcih poslovnih (skladiščnih) prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - najemodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv poslovnega subjekta (firma), sedež -naslov, davčna številka, banka in številka poslovnega računa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (najemna pogodba ipd..), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni pa so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalnikih in zaklenjenih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki jih je izdala RIMA Darja Mislovič s.p. dne 14.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog podatkov o strankah in naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) - fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - priprava in izdajanje računov v skladu z zakonom - neposredno trženje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime firme (samostojni podjetnik) ali podjetja, ime in priimek fizične osebe, sedež/naslov, davčna številka, banka in številka transakcijskega računa - drugi podatki, če to želi naročnik in s tem ne poseže v pravice tretjih oseb, kot npr. e-mail naslov, EMŠO, navedba plačnika (ime in priimek, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška mreža, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 14.02.2007 izdala RIMA Darja Mislovič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam