Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojan Novak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GALERIJA 2, BOJAN NOVAK S.P.
Sedež ali naslov: Stara cesta 41
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Matična številka: 5284248000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev delovnega naloga in izstavitev fakture
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, telefon
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik in računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško shranjeni, prostor se izven delovnega časa zaklepa in je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje podjemnih ali avtorskih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, telefon
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, računovodski servis, avtorska agencija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško shranjeni in izven delovnega časa varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, delovna doba, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis, DURS, ZPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebnih mapah, izven delovnega časa so varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vabljenih na kulturne dogodke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci likovnih razstav in kulturnih dogodkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje vabil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in telefon
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško shranjeni, izven delovnega časa so varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam