Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Letališka cesta 3d
Naziv ali firma: HARVEY NORMAN TRADING, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1519727
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so ali so bile zaposlene v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična zavarovanja, druge uradne namene in za uveljavljenje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Prva pokojninsaka družba ( za zaposlene, ki so vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje) - Na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, ki so poblaščeni za dostop do navedenih osebnih podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dolžnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izterjava zapadlega dolga do podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, telefonska številka, podatki o zaposlitvi, EMŠO, številka osebnega dokumenta, številka bančnega računa, znesek dolga, obračunsko obdobje za obračun obresti.
 • Uporabniki zbirke: - Podatki se posredujejo odvetnikom, ki jih podjetje Harvey Norman Trading d.o.o. pooblasti za izterjavo dolga. - Podatki se posredujejo podjetju, d.o.o., s katerim ima podjetje Harvey Norman Trading d.o.o. sklenjeno pogodbo o posredovanju pri izterjavi dolgov. - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v informacijskem sistemu, dostop do katerega imajo samo pooblaščeni zaposleni v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o. V primeru da so podatki shranjeni v pisni obliki, so shranjeni v prostorih, ki so zaklenjeni, ko v njih ni nobenega zaposlenega. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o ravnanju z zbirkami osebnih podatkov podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prejemnikov kataloga Harvey Norman

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki kataloga Harvey Norman
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje kataloga in reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov za pošiljanje kataloga.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o., študenti, ki opravljajo delo receptorja. - Drugim pravnim ali fizičnim osebam se podatki ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zabeleženi v računalniku v datoteki pod geslom, ki ga poznata samo dve osebi. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o ravnanju z zbirkami osebnih podatkov podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca naročnikov kataloga Italteam

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki kataloga Italteam
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje kataloga in reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov za pošiljanje kataloga.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o., študenti, ki opravljajo delo receptorja. - Drugim pravnim ali fizičnim osebam se podatki ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zabeleženi v zvezku, do katerega imajo dostop samo posamezniki, ki opravljajo delo receptorja. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o ravnanju z zbirkami osebnih podatkov podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje kupcev o dejstvih v zvezi z opravljenim nakupom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov za dostavo, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o. - Drugim pravnim ali fizičnim osebam se podatki ne posredujejo. - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v informacijskem sistemu, dostop do katerega imajo pooblaščeni zaposleni v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vstopajo v poslovne prostore oz. na parkirišče podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se avtomatsko shranjujejo in tudi brišejo, tako da se pravzaprav ne obdelujejo razen v primeru utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja. Namen shranjevanja podatkov sta varnost in zaščita ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetki videonadzornega sistema.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni v podjetju Harvey Norman Trading d.o.o. - Drugim pravnim ali fizičnim osebam se podatki ne posredujejo, razen v primeru utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, ko se posnetki posredujejo pristojnim državnim institucijam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo v prostoru, ki se zaklepa, ko ni nikogar. Dodatno je dostop do podatkov zaščiten z geslom, ki ga poznajo le pooblaščene osebe. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o ravnanju z zbirkami osebnih podatkov podjetja Harvey Norman Trading d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam