Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AG-INŽENIRING D.O.O. KOČEVJE
Sedež ali naslov: PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1
Poštna številka: 1330
Kraj: KOČEVJE
Matična številka: 5458579000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih, evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju, naročniki projektne in tehnične dokumentacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, neposredno trženje za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: AG-inženiring d.o.o. Kočevje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari, prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam