Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽITO, PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
Sedež ali naslov: Šmartinska 154
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5391814000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, člani nadzornega sveta, osebe katere opravljajo storitve na podlagi avtorskega dela, pogodbe o delu, učenci na obvezni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljavca zbirke, za potrebe statističnih analiz ter druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, • kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Žita d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije , drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 (UL RS, št.85/04), v skladu z ZMEPIZ (UL RS št 81/00) in v skladu z ZZPPZ (UL RS št. 65/00)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zakljenjeni omari, hramba na disku računalnika ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem pravilniku o zavarovianju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Žito d.d. Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljavca zbirke, za potrebe statističnih analiz, ter druge uradne namene za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, • kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Žita d.d., • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije , • drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 (UL RS, št.85/04), v skladu z ZMEPIZ (UL RS št 81/00) in v skladu z ZZPPZ (UL RS št. 65/00)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika je ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki delnic Žita d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljavca zbirke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, zaposlen ali upokojenec
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Žita d.d. • KDD • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – UL št. 85/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika, ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov do določeni v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Pridobivanje podatkov iz Klirinško depotne družbe.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Klirinško depotna družba.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe zdravstvenega varstva, za potrebe upravljavca zbirke in za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) • podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovan del telesa f) ali je bila poškodba smrtna g) podlaga zavarovanja • _ podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Žita d.d., • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 - UL RS, št. 85/04) v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD - UL RS št. 56/99) in v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ - UL RS št. 65/00)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika, ustrezno programsko zaščitena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. primer

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci nagradnih iger marketinških akcij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe upravljava zbirke, za uveljavljanje pravice nagrajenca do nagrade.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Žita d.d., Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VIDEO NADZOR na lokacijah: I. DE BEŽIGRAD, Samova 10, 1000 LJUBLJANA (zunanji prostori ob poslovnih objektih ter področje lokacije registracije delovnega č

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v delniški družbi. Obiskovalci upravnih in poslovnih prostorov delniške družbe - stranke, poslovni partnerji in drugi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa v in iz službenih oziroma poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika) Datum in čas vstopa ali izstopa iz oz. v prostore nadzorovane z video nadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS, odvetniku ali sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Sklepom uprave delniške družbe o načinu izvajanja video nadzora, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v RS. V nekaterih objektih so nameščene proti vlomne in proti požarne alarmne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podati iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podaki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. POSNETKI VIDEO NADZORA PC GRADIŠČE, gradišče 51A, 6243 OBROV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje objektov in opreme
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika) dostopov v in iz posameznih objektov ter datum in ura dostopa
 • Uporabniki zbirke: Direktor PC in vodja vzdrževanja PC Gradišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški strežnik na katerem se hranijo posnetki je v zaklenjenem prostoru, ključ ima varnostnik GVS (pogodbeni partner), geslo za dostop do posnetkov pa direktor PC in vodja vzdrževanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ŽITO, d.d.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca videoposnetkov - Šmartinska cesta 154, Ljubljana.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe ŽITO in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja (objektov, opreme in surovin).
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika, datum in čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ŽITO.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem je fizično zavarovan v sistemski sobi, do katere ima dostop zelo omejeno število oseb, vsi vstopi pa se spremljajo s kontrolo dostopa. Do zbirke je možen elektronski dostop tudi iz računalnikov pooblaščenih oseb, a je dostop varovan s sistemom uporabniških imen in varnostnih gesel, ki jih imajo zgolj pooblaščeni obdelovalci osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. VIDEONADZOR na lokaciji DE Krško, Cesta 4.julija 86, 8270 Krško

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci upravnih in poslovnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa v in iz slubenih poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika). Datum vstopa in izstopa iz oz. v prostore delniške družbe: stranke, poslovni partnerji in drugi.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS, odvetniku ali sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Sklepom obvladujoče uprave delniške družbe o načinu izvajanja videonadzora, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo RS. V nekaterih objektih so nameščene protivlomne in proti požarne alarmne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbrirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam