Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VARŽET D.O.O.
Sedež ali naslov: Gradišče nad Pijavo Gorico 31g
Poštna številka: 1291
Kraj: Škofljica
Matična številka: 2211335000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela ( Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Varžet d.o.o. , Gradišče nad Pijavo Gorico 31g, 1291 Škofljica. - podatki o delavcu; Priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistične analize, za druge v zakonu določene namene in za upravljavce pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): rajno
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urrejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanje pravic posdameznika, na katerega se nanašajo podatki, novoletna obdaritev otrok-družinskih članov, zajemanje, spremljanje, obdelava in posredovanje kadrovskih podatkov iz evidenc za delavce z namenom dokumentiranja, planiranja in analiziranja delovnih aktivnosti povezanih z delavci.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - DURS - Pooblaščeni delavci podjetja Varžet d.o.o. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam