Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Milan Zavrl
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV, MILAN ZAVRL S.P.
Sedež ali naslov: Ulica Luke Svetca 3
Poštna številka: 1270
Kraj: Litija
Matična številka: 5564619000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nročniki in kupci storitev, dobavitelji podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izstavitve računov, za potrebe izvedbe naročil storitev, za izpolnjevanje obveznosti do dobaviteljev, evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov prebivališča ali naslov sedeža podjetja, matična številka, ID za DDV ali davčna številka, številka transakcijskega računa, tel. številka, številka faksa, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: DURS, samostojni podjetnik Milan Zavrl, pogodbeni računovodski servis za namene vodenja poslovnih knjig.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetnika. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskim dostopnim geslom. Računalnik se po opravljenem delu izklopi. Zbirke osebnih podatkov se hranijo v registratorjih, ki se hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Računalnik se izven delovnega časa izklopi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam