Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA
Sedež ali naslov: TRDINOVA ULICA 008
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5145376000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca članov društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o društvih (ZDru-1), 11. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani planinskega društva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje članov o društvenih aktivnostih in ugodnostih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov in kraj bivališča, stopnja izobrazbe, telefon, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: Planinsko društvo Ljubljana-Matica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v poslovnih prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Nepooblaščeni nimajo dostopa do poslovnih prostorov, niti možnosti vpogleda v zbirko osebnih podatkov. Podatke vodi pooblaščena oseba z računalniškim programom, ki je zaščiten z geslom. Ob koncu delovnega dne se zbirka zapre in računalnik izklopi. Ročno vodeni in na papirju izpisani podatki so shranjeni v ločenem prostoru v omari, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca gostov po planinskih postojankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti planinske postojanke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca nočitev gostov v planinski postojanki
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče, državljanstvo, št. javne listine, datum prijave
 • Uporabniki zbirke: Planinsko društvo Ljubljana-Matica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v planinski postojanki. Vodijo se v knjigi gostov in na drugih nosilcih osebnih podatkov. Nepooblaščeni nimajo možnosti vpogleda v zbirko osebnih podatkov. Prostori, kjer se hranijo nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam