Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO IN PSIHOTERAPIJO
Sedež ali naslov: Savlje 74 c
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5860784000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo treh let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32, člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - datum rojstva, -kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, -izobrazba, - dodatna znanja, - poklic, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, - datum prošnje.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek (za pravne osebe naziv firme), - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - datum prejema računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oziroma opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Contrade S&B d.o.o. Ljubljana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o pacientih (čakalna knjiga iz obveznega zdravstvenega zavarovanja)

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZZS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev zahtev zakona, pregled nad pacienti, učinkovitost poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum vpisa, - ime in priimek, - datum rojstva, - naslov bivališča, - telefon, - vrsta pregleda,- datum in čas pregleda, - namen pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pacientih samoplačnikih (čakalna knjiga)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Interni pravilnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti samoplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad pacienti, učinkovitost poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek,- naslov, - telefon, - namen pregleda, - specialist.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o slušateljih na izobraževanjih in usposabljanjih IKPP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Strokovnjaki s področja psihologije, medicine, psihoterapije in psihosocialne pomoči, prijavljeni na razpise izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizira IKPP.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje izobraževanja in usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - izobrazba in dokazila o izobrazbi, - strokovna usposobljenost, - delovna organizacija, - naslov delovne organizacije, - osebni in službeni telefon, - elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Organizatorji in izvajalci izobraževanja in usposabljanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izobraževanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci izobraževanj in usposabljanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Oblikovanje programa izobraževanja ali usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - telefonska številka, - elektronski naslov, - delovna organizacija, - naslov in telefon delovne organizacije, - izobrazba, - akademski naslov, - strokovna usposobljenost, - bibliografija.
 • Uporabniki zbirke: Potencialni slušatelji izobraževanj in usposabljanj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnkom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izvidih in poteku zdravljenja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, - naslov, - telefon, - datum pregleda, - vrsta pregleda, - zdravstveno stanje, - vrsta preiskave, - diagnoza, - vrsta terapije, - potek terapije, - mnenje.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evdencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam