Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARIJANA MARKOVC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 4 TAČKE TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI MARIJANA MARKOVC S.P.
Sedež ali naslov: DOSLOVČE 005
Poštna številka: 4274
Kraj: ŽIROVNICA
Matična številka: 1931539000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o registriranih uporabnikih 4 Tačke Spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Posamezen uporabnik se sam odloči za registracijo, ob tem, da se strinja s splošnimi določili poslovanja 4 tačke Spletne trgovine.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - končni kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poenostavitev nakupnega procesa za uporabnike, preverjanje istovetnosti kupcev, pridobitev informacij za dostavo naročila, za statistične obdelave, obveščanje kupcev o morebitnih novostih …
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, uporabniško ime in geslo (uporabnik ju določi sam).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe zaposlene v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški strežnik s podatki o registriranih uporabnikih 4 Tačke Spletne trgovine se nahaja v računalniškem centru v poslovni stavbi podjetja D-Spot d.o.o. na Stritarjevi 5 v Kranju. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel. Sam računalniški center, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe zaposlene v podjetju D-Spot in je varovan z alarmnim sistemom. Podatki o registriranih uporabnikih 4 Tačke Spletne trgovine se shranjujejo tudi na DAT kasete, ki se trajno hranijo v ognjevarnih omarah v računalniškem centru in se ne iznašajo iz prostora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam