Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALFA SIG D.O.O.
Sedež ali naslov: Štihova ulica 1
Poštna številka: 1000
Kraj: 1000 Ljubljana
Matična številka: 2036576000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca skleniteljev zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji zavarovanja pri pogodbenih zavarovalnicah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene sklepanja zavarovalnih pogodb, obdelave zavarovalnih primerov, t.j. za namene izpolnitve zavarovalnih storitev s strani zavarovalnice (Izplačilo zavarovalnin in odškodnin) in podrejeno za namene izplačevanja provizij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - številka ponudbe/pogodbe, - podatki o zavarovalcu in zavarovancu(spol, DŠ, ime, priimek, naslov, telefon, št..osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, EMŠO, kraj rojstva, poklic, vrsta dela ki ga opravlja, posebne nevarnosti poklica, zaposlen v, posebne športne nevarnosti. - Ime in priimek dediča, rojstni datum dediča (življenjska zavarovanja) -osebni podatki ( višina, teža, zdravstveno stanje, kadilec, kdaj se je zdravil v bolnišnici ali zdravilišču, operacije, invalidnost, ime in naslov stalnega zdravnika. -tehnični podatki o sklenjenih zavarovanjih (vrsta zavarovanja, letne premije, nezgodna zavarovanja, vrste naložb, podatki o zavarovanih vozilih, hišah stanovanjih, opremi, itd)
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - Pooblaščeni zaposleni, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško ter ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah po datumih sklenitve zavarovalnih pogodb ter zavarovalnih primerov, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z dvonivojskim sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov datotečnega sistema in podatkovnega skladišča. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov ali spremenjeni in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodbenih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki opravljajo pogodbeno delo za zavarovalno zastopniško družbo ALFA SIG, Posredovanje v zavarovalništvu d.o.o. in zavarovalnice za katere ALFA SIG d.o.o. opravlja delo po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delu, za izplačilo provizij, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime ali naziv družbe, EMŠO, davčna številka, naslov, številka TRR, naziv banke pogodbenika, datum sklenitve pogodbenega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni zaposleni, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam