Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MORO & KUNST, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA 156
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5752345000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o DDV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je izpolnjevanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP - 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, državljanstvo, kraj in datum rojstva, telefonska številka, številka faxa, TRR, številka osebnega dokumenta, datum izdaje, veljavnost.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov in pri njem zaposleni delavci Moro&Kunst d.o.o., računovodski servis gospa Irena Gričar s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu s strogim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Moro&Kunst d.o.o. Vsi podatki so shranjeni v ognjevarni, kovinski varnostni omari, zavarovana z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi in javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu podatkov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kreditih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 170. člen ZDDV, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe - kreditojemalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti – obdelava podatkov potrebnih za kredit fizičnim in pravnim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ulica/cesta, poštna številka, ime pošte, telefonska številka oz. GSM številka, številka faksa, TRR, davčna številka (ID za DDV), številka osebnega dokumenta, datum rojstva, EMŠO, številka kredita s kontrolno številko, znesek kredita, obrestna mera, opis zavarovanja z maso in nazivom, rok odplačila, mesečna anuiteta, tekoči račun datum sklenitve pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov in pri njem zaposleni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Moro & Kunst d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Podatki o kupcih v bazi elektronskega naročanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 170. člen ZDDV, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe - kreditojemalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti – obdelava podatkov v procesu naročanja izdelkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ulica/cesta, poštna številka, ime pošte, telefonska številka oz. GSM številka, številka faksa, TRR, davčna številka (ID za DDV), številka osebnega dokumenta, datum rojstva, opis izdelka z maso in ceno.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov in pri njem zaposleni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Moro & Kunst d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam