Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PERUTNINARSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O.
Sedež ali naslov: SP. HAJDINA 17
Poštna številka: 2250 PTUJ
Kraj: HAJDINA
Matična številka: 5636981000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ORGANIZACIJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IZ DELAVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO IZPOLNITVE DELAVNIH OBVEZNOSTI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA,DAVČNA ŠTEVILKA,DATUM IN KRAJ ROJSTVA, STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE, DRŽAVLJANSTVO, IZOBRAZBA, DELAVNO MESTO, OBLIKA DELAVNEGA RAZMERJA, DATUM SKLENITVE DELAVNEGA RAZMERJA.
 • Uporabniki zbirke: PERUTNINARSKA ZADUGA PTUJ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBI PODTAKI SE HRANIJO V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ČLANSKI IMENIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANSKI IMENIK
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAKON
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM NATANKA ČLANSTVA,ŠTEVILO ČLA NOV, DATUM PRENEHANJA ČLANSTVA, DATUM IZPLAČILA DELEŽA.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAČŠČENI DELAVCI UPRAVLJALCA OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PO PRAVILNIKU O ZAVAROVAJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKOV NE POVEZUJEMO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PROIZVODOV IN STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAKON
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, KRAJ, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, NASLOV, OBČINA, TRANSAKCIJSKI RAČUN.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PO PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODAKI SE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDEMCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam