Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INISA D.O.O.
Sedež ali naslov: Brnčičeva 13
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1880101000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačila pla in nadomestil, letna poročanja za DURS, ZPIZ, ZZZS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, emšo, davčna številka, davčni urad, spol, stan, očetov priimek in ime, državljanstvo, stalni in začasni naslov, občina, datum rostva, priimek ob rostvu, pošta, občina, država rojstva, stroškovno mesto, datum zaposlitve, datum prenehanja zaposlitve, številka bančnega računa, pretekle zaposlitve, številka delovne knjižice, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, družinski člani, številka osebnega dokumenta, delovno mesto, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, DURS, ZZZS, Center za socialno delo, sodišče, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali ob osebni privolitvi posameznika, na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v poslovnih prostorih družbe, v kadrovski službi in računovodstvu. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebve. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, v delovnem času je možen dostop pooblaščenim osebam. Zbirka je varovana s sistemom gesel. Del zbirke, ki se vodi ročno, je shranjen v posebni, zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O KLICANIH OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so bile telefonsko klicane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pravne osebe na podlagi pogodbenega razmerja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajoza pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali ob osebni privolitvi posameznika, na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v poslovnih prostorih družbe. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in nedostopni. V delovnem času imajo do zbirke dostop samo pooblaščene osebe. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je varovana s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je shranjena v zaklenjeni omari, do katere imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam