Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Brnčičeva ulica 49
Naziv ali firma: Western Wireless International d.o.o. družba za telekomunikacije
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana-Črnuče
Matična številka: 1554867
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca predplačnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, datum rojstva, vega telefonska številka, objava podatkov o predplačniku v imeniku (da, ne); – VSI PODATKI O PREDPLAČNIKIH SE ZBIRAJO NEOBVEZNO
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o užuvalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, stroškovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice iz invalidskega zavarovanja, datum začetka uveljavljanja pravice iz invalidskega zavarovanja, vrsta pravice iz invalidskega zavarovanja, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice iz invalidskega zavarovanja;
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev družbe Western Wireless International d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (firma za pravne osebe), stalno ali začasno bivališče naročnika (sedež za pravne osebe), davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), podatek o zaposlitvi (da/ne, naziv delodajalca, upokojenec, študent), dodatna telefonska številka za osebni kontakt, podatki o drugih naslovih, objava podatkov o naročniku v imeniku (da ali ne), naslov elektronske pošte, izbrani naročniški paket, izbrane storitve in dodatne storitve, posebna ponudba (naziv promocije, GSM aparat, IMEI številka, obdobje vezave), telefonska številka, vrsta in številka osebnega dokumenta naročnika ali zakonitega zastopnika naročnika (za pravne osebe), podatki o načinu plačevanja (številka osebnega računa, način plačevanja računov), tuji državljani (bivalno dovoljenje veljavno do);
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o osebnih dohodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Western Wireless International d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, osebna številka delavca, davčna številka, delovno mesto, datum vstopa, evidenca prisotnosti delavca, vrsta dela, podatki o bruto osebnem dohodku delavca, olajšave za dohodnino (skupna izjava staršev), povprečna bruto urna postavka iz preteklega meseca, številka tekočega računa, vrsta pogodbe, krediti in ostali odbitki, letna evidenca prihodkov, mesečni plačilni list, relacija za obračun prevoza, stroškovno mesto delavca, povprečna bruto urna postavka za preteklo leto.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidence po zakonu o varstvu pri delu: periodični preizkusi in pregledi delovne opreme, preizkusi in pregledi sredstev in opreme za osebno varnost pri delu, opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkusi praktičnega znanja, posebni pregledi iz 16.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, stroškovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum in vrsta opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, obrazci ER-8 (prijava nesreč pri delu), evidenca poklicnih obolenj in poškodb (vrsta, oddelek, delovno mesto, opis in vzroki poškodb, predlog ukrepov);
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki opravljajo delo v družbi Western Wireless International d.o.o. s posredovanjem študentskih servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, stroškovno mesto, datum vstopa, datum izstopa, potrdilo o šolanju, vrsta šole, številka tekočega računa, kraj dela, delovno mesto, urna postavka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Western Wireless International d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, osebna številka delavca, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), državljanstvo, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), kraj dela, delovno mesto, stroškovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, izmensko delo, datum, sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delavski knjižici, tekoča delovna doba, predhodna delovna doba, podatki o osebi za kontakt v nujnih primerih (ime in priimek, naslov in telefonska številka), podatki o opravljenem zdravniškem pregledu, razporeditve, porodnice, tujci, invalidi, vojaški obvezniki, vzdrževani družinski člani.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam