Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALLEX TELEKOMUNIKACIJSKO SVETOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta 24.junija 62
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana Črnuče
Matična številka: 5543231000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOLENE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene v podjetju in jim direktor ali od njega pooglaščeni delavec odobri izplačilo kakršnakoli izplačila v denarju, bonih ali naravi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, za statistična raziskovalne namene, za uradne namene in po Zakonu o dohodnini (Ur.list RS 59/2006
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, znesek bruto in neto izplačil po vrstah in po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine po posamezniku fizični osebi
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja ali od njega pooblaščeni delavec, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov posameznika podlago v zakonu, pogodbi ali posebni privolitvi posameznika, za katerega se zahtevajo podatki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nasilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času pooblaščenim delavcem, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ŠTUDENTOV / DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja in osebna privolitev posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na poslagi napotnice pooblaščenega servisa opravljajo dela v podjetju in druge študente in dijake
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz zbirke
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, davčna številka, EMŠO, telefonska številka ali številka mobitela
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja ali od njega pooblaščeni delavec in vsi drugi uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo podlago v zakonu, pogodbi ali na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprama, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblačenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe in druge fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interno uporabo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka e-maila,
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja in od njega pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo naosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč delavcem v rednem delavnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direkotrja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam