Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINGULA, JEZIKOVNI CENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA CESTA 152
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1799258000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti, izdajanje potrdil o opravljenih izobraževanjih in neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov doma, naslov služba, telefon doma, telefon služba, mobilni telefon, e-naslov, podatki o delodajalcu (če je plačnik tečaja), podatki o tečajih, ki jih je obiskoval v Linguli, prisotnost na tečaju, uspešnost na zaključnem testu
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zbirka osebnih podatkov nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se vodi v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lingula, jezikovni center, d.o.o. Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana M.Š: 1799258000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zanimali (potencialni kupci)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki ali podjetja; ki so se zanimali za tečaj:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje, izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov doma, naslov služba, telefon doma, telefon služba, mobilni telefon, e-naslov
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zbirka osebnih podatkov nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se vodi v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lingula, jezikovni center, d.o.o. Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana M.Š: 1799258000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih in honorarnih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in honorarni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, spol, davčna številka, številka tekočega računa, rojstni datum, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, kraj pošta), naslov začasnega prebivališča (ulica, kraj, pošta), telefonska številka, smer izobrazbe, poklic, znanje tujih jezikov, znanje programskih orodij, ostala znanja, opravljeni izpiti, dodatno izobraževanje, datum prihoda in odhoda iz podjetja, dopust, delovna doba v podjetju, evidenca prisotnosti, podatki o opravljenih zdravniških pregledih povezanih z delom (datum, zdravniško spričevalo), podatki o plači, naziv delovnega mesta, delovni čas, vrsta del, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (številka police).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zbirka osebnih podatkov nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se vodi v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lingula, jezikovni center, d.o.o. Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana M.Š: 1799258000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam