Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Matjaž Brodar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEMIČNA ČISTILNICA EXPRES, MATJAŽ BRODAR S.P.
Sedež ali naslov: Trg na Stavbah 7a
Poštna številka: 1270
Kraj: Litija
Matična številka: 5559175000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank-uporabnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke-uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev obveznosti do kupcev storitev in naročnikov, za izstavitev računa, za vodenje seznama strank, za statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov prebivališča ali sedeža podjetja, davčna številka, matična številka, ID za DDV, številka transakcijskega računa, telefonska številka, številka faksa, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: Matjaž Brodar s.p. za potrebe izpolnjevanja obveznosti do naročnikov storitev, pogodbeni računovodski servis za potrebe vodenja poslovnih knjig, ter ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je varovan z alarmnim sistemom. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Dostop do računalnika imajo podjetnik in pooblaščeni delavci. Fizične se zbirke osebnih podatkov shranjujejo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru družbe pooblaščene za vodenje poslovnih knjig. Podatki shranjeni na računalniku so varovani z dostopnim geslom. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev obveznosti do dobaviteljev, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov sedeža podjetja, matična številka, ID za DDV ali davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, številka faksa, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: DURS, banka, pogodbeni računovodski servis za potrebe vodenja poslovnih knjig. Brodar Matjaž s.p. za potrebe izpolnjevanja obveznosti do dobaviteljev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je varovan z alarmnim sistemom. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Dostop do računalnika imajo podjetnik in pooblaščeni delavci. Fizične se zbirke osebnih podatkov shranjujejo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru družbe pooblaščene za vodenje poslovnih knjig. Podatki shranjeni na računalniku so varovani z dostopnim geslom. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Brodar Matjaž s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o opravljanju del in nalog za delodajalca, zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, trajanje delovne dobe, datum sklenitve delovnega razmerja, ocena zdravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, Republiški inšpektorat za delo in delodajalec Brodar Matjaž s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je varovan z alarmnim sistemom. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Dostop do računalnika imajo podjetnik in pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Brodar Matjaž s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo osebnih prejemkov, za potrebe vodenja poslovnih knjig, za sestavo davčne napovedi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, število opravljenih delovnih ur, skupno število let delovne dobe, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, AJPES, ZPIZ, banka, pogodbeni računovodski servis za izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev in druge osebe, ki imajo za vpogled in uporabo osebnih podatkov ustrezno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnem prostoru podjetja. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je varovan z alarmnim sistemom. Podatki vodeni v računalniku so varovani z dostopnim geslom. Dostop do računalnika imajo podjetnik in pooblaščeni delavci. Fizične se zbirke osebnih podatkov shranjujejo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru družbe pooblaščene za vodenje poslovnih knjig. Podatki shranjeni na računalniku so varovani z dostopnim geslom. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in je nedostopen nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam