Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALGAMA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH MAS D.O.O.
Sedež ali naslov: LOG 048
Poštna številka: 4228
Kraj: ŽELEZNIKI
Matična številka: 2167271000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti / dijaki, ki na podlagi napotnic opravljajo delo v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Naslov bivališča, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: - Vodstvo podjetja, - vsi zaposleni v računovodstvu, - na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente, ki se nanašajo na fizične osebe) se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni. Dostop do osebnih podatkov ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Dostop do prostorov imajo le zaposleni v firmi. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca drugih prejemkov fizičnih oseb, ki niso zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene pri upravljavcu in jim upravljavec odobri kakršnokoli izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06)
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, - naslov prebivališča, - davčno številko, - davčno izpostavo, - številko partije in TR pri bankah za nakazila prejemnikov, - bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, - podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: - Vodstvo družbe, - vsi zaposleni v računovodstvu, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente, ki se nanašajo na fizične osebe) se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni. Dostop do osebnih podatkov ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Dostop do prostorov imajo le zaposleni v firmi. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam