Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DISTRIEST, IZVOZNO UVOZNO TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA CESTA 075
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 5601703000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN OSEBAH, KI PREJEMAJO IZPLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV ZA REVIJO GALEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. I. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in osebe, ki prejemajo izplačila avtorskih honorarjev za revijo Galeb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - kraj, občina in država rojstva, - stalno prebivališče - kraj dela, - poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, - delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), - zavarovalna in delovna doba, - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), - datum sklenitve delovnega razmerja, - prisotnost na delovnem mestu, - število dni letnega dopusta, - višina osebnega dohodka, - število vzdrževanih družinskih članov (ime, priimek, roj. datum, davčna številka, sorodstveno razmerje do vzdrževanega družinskega člana), - odtegljaji pri izplačilu osebnega dohodka, - številka transakcijskega računa zaposlenega, - boleznine, - jubilejne nagrade.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v skladu s pravilnikom Družbe o varovanju osebnih podatkov - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni na sedežu Družbe in v računalnikih, ki so varovani z osebnim geslom in dostopni uslužbencem v pisarnah, direktorju, pravni službi in računovodski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O ŠTUDENTIH, KI OPRAVLJAJO DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. I. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ) . Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo dela preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic študentov, ki izhajajo iz izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, telefonska številka - vpisana srednja šola ali fakulteta, letnik obiskovanja v tekočem letu - davčna številka, - višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v skladu s pravilnikom Družbe o varovanju osebnih podatkov, - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari na sedežu Družbe in v računalnikih, ki so varovani z osebnim geslom in dostopni uslužbencem v pisarnah, direktorju, pravni službi in računovodski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O KUPCIH, DOBAVITELJIH IN OSTALIH ZUNANJIH SODELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, dobavitelji in ostalih zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje prodajne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - kodeks - ime podjetja - ime, priimek, spol, datum rojstva, starost - kontaktna oseba, število zaposlenih - sedež podjetja - naslov stalnega prebivališča, država izvora - telefonska številka, fax, e-mail - enotna matična številka, davčna številka, ID za DDV - številka transakcijskega računa - šifra dejavnosti in vrsta - tržišče prodaje, skupina kupcev - valuta - jezik - stopnja davka - marža, popust
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v skladu s pravilnikom odvetniške pisarne o varovanju osebnih podatkov - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalnikih, ki so varovani z osebnim geslom in dostopni uslužbencem v pisarnah, direktorju, pravni službi in računovodski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam