Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOBIT D.O.O.
Sedež ali naslov: LIMBUŠKA CESTA 2
Poštna številka: 2341
Kraj: LIMBUŠ
Matična številka: 2044471000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN KONTAKTNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktne osebe pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovanje podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, oz. do preklica
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, telefonska številka, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: zgolj za interne namene direktor, administrativni kader, vodja financ, oddelek prodaje, oddelek nabave
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški arhiv je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo. Vsa gesla so zapečatena in shranjena v ognjevarni omari. Omogočena je tudi kasnejša sledljivost oz. ugotavljanje kdo je uporabljal bazo podatkov, kdaj je bazo uporabljal. Prostori se izven delovnega časa ali ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Personalne mape se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop in odgovornost do baze podatkov nosi direktor in pooblaščen kader.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DOBAVITELJEV IN KONTAKTNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktne osebe pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovanje podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, oz. do preklica osebe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, telefonska številka, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: zgolj za interne namene direktor, administrativni kader, vodja financ, oddelek prodaje, oddelek nabave
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški arhiv je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo. Vsa gesla so zapečatena in shranjena v ognjevarni omari. Omogočena je tudi kasnejša sledljivost oz. ugotavljanje kdo je uporabljal bazo podatkov, kdaj je bazo uporabljal. Prostori se izven delovnega časa ali ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Personalne mape se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop in odgovornost do baze podatkov nosi direktor in pooblaščen kader.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam