Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABA PLUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Kersnikova cesta 6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2132486000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca najemnikov nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki nepremičnin/potencialni najemniki nepremičnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za namene oddaje nepremičnine, izpolnjevanje pogodbe, obveščanje o morebitnih spremembah ali oddaji, dajanje ponudb, statistična obdelava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, stalno in začasno bivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), transakcijski račun, telefonska številka, e-mail naslov, datum sklenitve najemne pogodbe, datum prenehanja najemne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije, - pooblaščeni delavci upravljavca, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih je zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delavnega časa zaklepajo. Osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah in mizah. Računalniki se zaklepajo izven delavnega časa z gesli. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so natenčno določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 30.07.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oseb, ki skupaj z najemnikom uporabljajo stanovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki skupaj z najemnikom uporabljajo stanovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za namene oddaje nepremičnine, izpolnjevanje pogodbe, obveščanje o morebitnih spremembah ali oddaji, dajanje ponudb, statistična obdelava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, sorodstveno razmerje z najemnikom, datum sklenitve najemne pogodbe, datum prenehanja najemne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije, - pooblaščeni delavci upravljavca, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih je zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko , se izven delavnega časa zaklepajo. Osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah in mizah, računalniki so zaklenjeni izven delavnega časa z gesli.Dostop do posebnih podatkov ima le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so natančneje določeni v Pravilnuku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.07.2006 sprejela ABA Plus d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebnh podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev in prodajalcev nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, prodajalci nepremičnin in potencialni kupci in prodajalci nepremičnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za namene nakupa ali prodaje nepremičnine, izpolnjevanje pogodbe, obveščanje o morebitnih spremembah ali prodaji, dajanje ponudb, statistična obdelava
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno bivališče, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, stalno in začasno bivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), transakcijski račun, telefonska številka, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije, - pooblaščeni delavci upravljavca, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah in mizah, računalniki se zaklepajo izven delavnega časa z gesli. Dostop do posebnih podatkov ima le pooblaščena oseba.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.07.2006 sprejela družba ABA Plus d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o delavcih po pogodbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci, ki opravljajo delo za upravljavca na podlagi pogodbe o delu, pogodbe o avtorskem delu ali na podlagi druge oblike delovršnih pogodb, vključno s študentskim delom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbe, dajanje ponudb, statistična obdelava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno bivališče, posel-predmet pogodbe, kraj dela, številka transakcijskega računa, datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe, trajanje dela, višina plačila za delo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah in mizah, računalniki se zaklepajo izven delavnega časa z gesli. Dostop do posebnih podatkov ima le pooblaščena oseba.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.07.2006 sprejela družba ABA Plus d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam