Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mario Kerec s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTROINSTALACIJE, MARIO KEREC S.P.
Sedež ali naslov: Cankarjeva ulica 41
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5325096000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev in koristnikov uslug s področja dejavnosti podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki in koristniki uslug podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija prevzetih obveznosti do naročnikov in koristnikov uslug podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številke stacionarnih telefonov, številke mobilnih telefonov, mail naslovi, faxi, davčne številke, številke osebnih računov
 • Uporabniki zbirke: Knjigovodski servis, Lilijana BENKO s.p., Černelavci, Tavčarjeva ulica 37, 9000 Murska Sobota. V spornih primerih pooblaščeni odvetnik, sodišče, policija, inšpekcijske službe. Drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno podlago ali osebno privolitev oseb.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju in postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v podjetju ELEKTROINSTALACIJE, Mario Kerec s.p., Cankarjeva ulica 41, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP RS, Ur.L.RS št. 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam