Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKOL,D.O.O.
Sedež ali naslov: LAZE 18A
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5368545000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna št., stalno ali začasno bivališče, državljanstvo, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, status invalida, konfekcijska št., št. obutve, varstvo pri delu, zdravniški pregled, št. dni letnega dopusta , poraba letnega dopusta
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, pooblaščenec za medicino dela, pooblaščenec za varstvo pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v poslovnih prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), TR za nakazilo, naziv banke, naziv vrste plačila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Ekol,d.o.o., AJPES, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi družbe v poslovnem prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, zdravstvenega osebja-zdravnik, inšpekcija RS za delo-prijava nezgode, pooblaščenec za varstvo pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMPO, davčna številka, naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost družbe, podatki o poškodbi pri delu
 • Uporabniki zbirke: Družba Ekol,d.o.o., ZD-izbrani zdravnik poškodovanca, inšpekcija RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v poslovnih prostorih družbe, ki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki - fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje postopka dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe: Ime in priimek, polni naslov, telefonska številka Pravne osebe: Naziv podjetja, naslov, davčni zavezanec, kontaktna oseba (ime in priimek), telefonska številka, TRR podjetja, matična številka
 • Uporabniki zbirke: Potrebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop podatkov v računalniku in fizično hranjeno v mapah v poslovnem prostoru družbe , ki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam