Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IBITAH D.O.O.
Sedež ali naslov: Maistrova 22
Poštna številka: 2230
Kraj: Lenart v Slov. goricah
Matična številka: 1527525000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavani bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih storitev za ZD Lenart, ZZZS in zdravstvene zavarovalnice Adriatic Slovenica, Vzajemna, Triglav .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki o razlogu obravnave, vzroku napotitve in predpis terapije
 • Uporabniki zbirke: Zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav) in ZD Lenart. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah.Vse skupaj se nahaja v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in se nahajajo v Zdravstvenem domu z ustreznim varovanjem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam