Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M STIL STORITVE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 006
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 1840037000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci proizvodov in storitev Kupci kot poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naročanje strank, spremljanje poteka storitev in evidenca storitve zaradi postopka dela, urejanje poslovnih odnosov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek oz. naziv, -telefonska številka, -naslov, -podatki o uporabi materiala in storitev -datum obiska, -transacijski račun -status davčnega zavezanca, -davčna številka zavezanca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja M STIL d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2007 izdal direktor podjetja Uroš Bavcon.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -zaposleni delavci v podjetju M STIL d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek -EMŠO, -kraj, občina in država rojstva, -naslov in občina stalnega in začasnega prebivališča, -številka osebnega računa, -delovno razmerje, -datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, -razlog prenehanja delovnega razmerja -davčna številka, -kraj dela, -poklic, izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, -delovne naloge, delovni čas, -zavarovalna doba, -šifra davčnega urada, -dejstvo ali je davčni zavezanec ali ne, -stroškovno mesto, -vrsta obračuna, -bruto izplačan znesek, -drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -Ministrstvo za finance, -Uprava RS za javna plačila, -AJPES, -DURS, -Statistični urad RS, -Ministrstvo za obrambo, -gasilske enote (kadar gre za refundiranje gasilskih vaj), -sodišča, -sindikati, -banke, -prejemniki preživnin, -zavarovalnice, -upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa interni Pravlinik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ja dne 1.3.2007 izdal direktor podjetja Uroš Bavcon.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam