Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): OČESNA ORDINACIJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVAK BRECELJ MAJA - OČESNA ORDINACIJA
Sedež ali naslov: PODUTIŠKA CESTA 046
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1484010000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Očesni ordinaciji dr. Novak Brecelj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zaposlenih, izplačilo plač,...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, davčna št., št. os. računa.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se zbirajo za interno uporabo v Očesni ordinaciji dr. Novak Brecelj. Posredovani so le pogodbenemu računovodskemu servisu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi samo v elektronski obliki. Varovana je s sistemskim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Z nobeno.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam