Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marko Burger
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEOINŽENIRING, GEODETSKE STORITVE, MARKO BURGER S.P.
Sedež ali naslov: Na lazih 44, Vnanje Gorice
Poštna številka: 1351
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Matična številka: 1247174000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki geodetskega postopka in mejaši.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, podatki zemljišča (parcelna številka, vrste rabe, razred, površina, zemljiško knjižni vložek).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v podjetju v okviru delovnega procesa - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in pogodbo sklenjeno s pogodbenim obdelovalcem v skladu z 11. členom ZVOP-1. Nosilci osebnih podatkov se v pisni obliki hranijo v omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na osebnem računalniku. Dostop do računalnika je mogoč preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Geodetska uprava RS, zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam