Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANDREJ GRAŠIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PG PLASTIKA IN ORODJARSTVO ANDREJ GRAŠIČ S.P.
Sedež ali naslov: STARA LOKA 029
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 1628488000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse naše stranke, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za plačilo računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - Rojstni datum, - davčna ali identifikacijska številko, - številko osebnega dokumenta, - TRR ali osebni račun
 • Uporabniki zbirke: - Samostojni podjetnik, - Oseba, ki jo samostojni podjetnik pooblasti, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti / dijaki, ki na podlagi napotnic opravljajo delo v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - Naslov bivališča, - Rojstni podatki, - Številka indeksa, - Številka osebnega dokumenta, - Naziv šole, oz. fakultete, ki jo dijak, oz. študent obiskuje, - Davčna številka,
 • Uporabniki zbirke: - Samostojni podjetnik - na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Interni imenik fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Interni imenik fizičnih oseb, se nanaša na vse naše kupce in dobavitelje, ki kot fizične osebe zastopajo svoje firme in ostale fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon, - mobilni telefon, - elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: - Samostojni podjetnik - Oseba, ki jo samostojni podjetnik za to poobla
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam